Con Đường 1954

Con Đường

media__rating-imdb   7.92/10 Người Dùng
Phim rất buồn và gợi rất nhiều suy nghĩ. Zampano không hẳn là người xấu. Hắn tuy thô lỗ cục súc nhưng cũng muốn được chăm sóc yêu thương. Có lẽ hắn cũng muốn bày tỏ lòng yêu thương nhưng không biết cách. Hay có lẽ cả Zampano lẫn Gelsomina đều nghĩ đến tình yêu, muốn được yêu thương, nhưng mỗi người định nghĩa tình yêu khác nhau.
 Thể Loại : Phim Chính Kịch
 Phát Hành : 1954-09-23
 Thời Gian Chạy : 115 Phút
  Tải xuống Con Đường Mb/s

  Tải xuống Con Đường Mb/s

  Tải xuống Con Đường Mb/s

Đề xuất Phim

HD

Nights of Cabiria

1957 Movie
HD

Amarcord

1973 Movie
HD

The Swindle

1955 Movie
HD

Khốn Quẫn

1952 Movie
HD

I Vitelloni

1953 Movie
HD

True Stories

1986 Movie
HD

Every Man for Himself

1980 Movie
HD

Love in the City

1953 Movie
BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR BAWOR