Godzilla 2014

Godzilla

media__rating-imdb   6.328/10 Người Dùng
Trong năm 1954, một thí nghiệm hạt nhân tại đảo Bikini đưa đến việc thức tỉnh một loạt quái vật khổng lồ từ đại dương sâu. Hơn 40 năm sau, một vụ nổ tại nhà máy hạt nhân Janjira đẩy người dân vào cuộc chiến chống lại các sinh vật khủng khiếp, bao gồm cả Godzilla và MUTO. Ford, một sĩ quan Hải quân, cùng với các nhà nghiên cứu và lính của mình, đấu tranh để bảo vệ thế giới khỏi sự hủy diệt. Cuối cùng, nhờ sự hy sinh và quyết tâm của con người, Godzilla trỗi dậy như một biểu tượng của hy vọng và chiến thắng.
  Tải xuống Godzilla Mb/s

  Tải xuống Godzilla Mb/s

  Tải xuống Godzilla Mb/s

Đề xuất Phim

CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK CILOK